Peeling Epionce sal-e i mal-e

Peeling Epionce sal-e

Peeling głęboko penetruje i oczyszcza pory.

Dlakogo jest przeznaczony?
Dla skór problematycznych z trądzikiem, przebarwieniami.

Jakich wyników mogę oczekiwać?
Zabieg niweluje stany zapalne, działanie p / bakteryjne
Poprawia czystosc i teksturę skóry

Składniki aktywne:
Kwas salicylowy w stęźeniu 28%

Peeling Epionce mal-e

Dla kogo jest przeznaczony?
Skierowany dla skór z widocznymi oznakami starzenia oraz przebarwieniami.

Jakich wyników mogę sie spodziewać?
- Odbudowuje płaszcz hydrolipidowy ddzięki czemu cera staje sie gładsza i bardziej promienista - Cera jest odpowiednio nawilżona - Niweluje drobne linie i zmarszczki

Składniki aktywne:
Kwas jabłkowy 50%

Peeling sale-e mal-e

Połączenie kwasu salicylowego i jabłkowego potęguje działanie tego peelingu. Dla skór z widocznymi oznakami starzenia - delikatne linie i zmarszczki, z przebarwieniami, trądzikiem oraz trądzikiem różowatym. Nawliża i uelastycznia skórę, zmniejsza roszerzone pory, poprawia teksturę skóry

Nasz Zespół

Mgr Agnieszka Dobkowska

Ko­sme­to­log. Z wy­róż­nie­niem ukoń­czy­ła Wyż­szą Szko­łę Pie­lę­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy w Po­zna­niu.
Ty­tuł ma­gi­stra uzy­ska­ła na łódz­kim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym, na wy­dzia­le far­ma­cji.
Pani Agniesz­ka po­sia­da wie­lo­let­nią prak­ty­kę, jest rów­nież in­struk­to­rem za­wo­du w Wyż­szej Szko­le Pie­lę­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy.