Mezoterapia mikroig艂owa

Me­zo­te­ra­pia mi­kro­ig艂o­wa Po­wer Lift, to in­no­wa­cyj­ny za­bieg, po­zwa­la­j膮­cy na nie­zwy­kle sku­tecz­n膮 wal­k臋 z efek­ta­mi sta­rze­nia si臋 sk贸­ry. Nie jest tyl­ko zwy­k艂膮 pie­l臋­gna­cj膮, lecz do­g艂臋b­nym po­pra­wie­niem ja­ko­艣ci sk贸­ry. Efek­ty ko­rzy­sta­nia z za­bie­g贸w wi­docz­ne s膮 na­tych­miast, a sys­te­ma­tycz­ne pod­da­wa­nie si臋 Po­wer Lift po­r贸w­ny­wal­ne jest do li­ftin­gu, bez u偶y­cia skal­pe­la.

Za­bieg po­bu­dza i sty­mu­lu­je na­sk贸­rek, jego prze­pusz­czal­no艣膰 zwi臋k­sza si臋 wie­lo­krot­nie, dzi臋­ki cze­mu wy­so­ko skon­cen­tro­wa­ne sk艂ad­ni­ki wni­ka­j膮 w nie­go g艂臋­biej i w wy偶­szym st臋­偶e­niu. Me­cha­nicz­na sty­mu­la­cja po­bu­dza re­cep­to­ry sk贸­ry, sty­mu­lu­je lep­sze kr膮­偶e­nie oraz wy­mu­sza pro­ce­sy re­ge­ne­ra­cyj­ne. Za­bieg jest bez­bo­le­sny i nie wy­ma­ga znie­czu­le­nia miej­sco­we­go na­sk贸r­ka.

Ko艅­c贸w­ka z ig艂a­mi jest ste­ryl­nie za­pa­ko­wa­na, ig艂y s膮 w sta­nie na­k艂u膰 od­po­wied­ni膮 po­wierzch­ni臋 sk贸­ry (de­kolt, szy­j臋, twarz)) i ule­ga­j膮 st臋­pie­niu, s膮 prze­zna­czo­ne tyl­ko dla jed­ne­go klien­ta i tyl­ko do jed­ne­go za­bie­gu. Dzi臋­ki temu roz­wi膮­za­niu za­bieg jest bar­dzo ste­ryl­ny i bez­piecz­ny, uni­ka­my w 100% ry­zy­ka prze­nie­sie­nia flo­ry bak­te­ryj­nej.

Na­k艂u­wa­nie od­by­wa si臋 na ca­艂ej po­wierzch­ni na­sk贸r­ka lub na po­szcze­g贸l­nych li­niach zmarsz­czek, na bez­piecz­nej g艂臋­bo­ko­艣ci nie na­ru­sza­j膮­cej uk艂a­du krwio­no­艣ne­go.

  Zalety metody POWER LIFT:
 • brak ryzyka uszkodze艅 sk贸ry pod wp艂ywem ciep艂a,
 • jest to metoda typowo mechaniczna, nie ma dzia艂ania pr膮du bezpo艣rednio na nask贸rek,
 • kr贸tki czas leczenia (oko艂o 10 minut),
 • mo偶na po艂膮czy膰 stymulacj臋 mikroig艂ami z innymi koncepcjami leczenia.
  Dzia艂anie:
 • intensywna, ale 艣ci艣le kontrolowana stymulacja nask贸rka,
 • natychmiastowy i optymalny transport sk艂adnik贸w aktywnych,
 • reaktywacja wszystkich funkcji sk贸ry,
 • polepszenie proces贸w samonaprawczych sk贸ry (gojenie si臋 tkanki po mikronak艂uciach),
 • regeneracja sk贸ry w艂asnym podzia艂em kom贸rkowym,
 • stymulacja produkcji kolagenu i elastyny,
 • redukcja zmarszczek mimicznych,
 • poprawa owalu twarzy,
 • polepszenie elastyczno艣ci sk贸ry.
  Wskazania:
 • cienka, wiotka, ma艂o elastyczna sk贸ra,
 • sk贸ra dojrza艂a,
 • zmarszczki mimiczne,
 • sk贸ra wyniszczona nadmiernym opalaniem (solarium lub s艂o艅ce),
 • grube sk贸ry pokryte bliznami,
 • s艂aba tkanka 艂膮czna,
 • tr膮dzik.
  Przeciwwskazania:
 • brodawki,
 • zranienia,
 • stany zapalne,
 • opryszczka w stanie aktywnym.

Nasz Zesp贸艂

Mgr Agnieszka Dobkowska

Ko­sme­to­log. Z wy­r贸偶­nie­niem uko艅­czy­艂a Wy偶­sz膮 Szko­艂臋 Pie­l臋­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy w Po­zna­niu.
Ty­tu艂 ma­gi­stra uzy­ska­艂a na 艂贸dz­kim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym, na wy­dzia­le far­ma­cji.
Pani Agniesz­ka po­sia­da wie­lo­let­ni膮 prak­ty­k臋, jest r贸w­nie偶 in­struk­to­rem za­wo­du w Wy偶­szej Szko­le Pie­l臋­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy.