Epionce – peeling lite refresh

Peeling odświeża skórę poddaną zabiegowi, stymuluje wymianę komórkową bez efektów ubocznych w postaci złuszczania. Idealny dla osób o skórze wrażliwej, skłonnej do podrażnień, nietolerujacej silnych zabiegów złuszczajacych.

    Jaki ma zakres działania i dla kogo jest przeznaczony?
  • Trądzik różowaty
  • okołowargowe zapalenie skóry
  • Skóra młoda z widocznymi zmianami trądzikowymi
  • Cera dojrzała, ziemista
  • Jako zabieg odświeżający

Które obszary ciała?
Twarz, szyja, dekolt, plecy, ręce, dłonie

Jakich wyników mogę oczekiwać?
Gładsza tekstura, mniej wykwitów i poprawiona czystość skóry. Po zabiegu skóra jest świetlista, dobrze napięta, oczyszczona z drobnych zaskórników, pory są zwężone Składniki aktywne: Kwas jabłkowy (30%), Wyciąg z kory Salix Alba (Wierzby)(14,5%), Kwas salicylowy (5%), Wyciąg z cebuli (0,5%).

Nasz Zespół

Mgr Agnieszka Dobkowska

Ko­sme­to­log. Z wy­róż­nie­niem ukoń­czy­ła Wyż­szą Szko­łę Pie­lę­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy w Po­zna­niu.
Ty­tuł ma­gi­stra uzy­ska­ła na łódz­kim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym, na wy­dzia­le far­ma­cji.
Pani Agniesz­ka po­sia­da wie­lo­let­nią prak­ty­kę, jest rów­nież in­struk­to­rem za­wo­du w Wyż­szej Szko­le Pie­lę­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy.