Skin Pen - frakcyjne nakłuwanie skóry

SkinPen

Zabieg przy użyciu urządzenia SkinPen oparty jest na zasadzie automatycznego nakłuwania skóry przy pomocy pulsujacych igiełek - 11 igieł o średnicy 0,02 mm. pozwala na wprowadzenie substancji czynnych wgłąb skóry. Do zabiegu wykorzystuje sie koktajle stosowane przy tradycyjnej mezoterapii.

SkinPen pobudza naturalne możliwosci regeneracyjne ludzkiego organizmu. Urządzenie w regulowany sposób nakłuwa skórę dzięki czemu stymuluje fibroblasty uruchamiając procesy autoodnowy, czyli zwiększoną produkcję kolagenu i elastyny. Igiełki wnikajace na dlugosć 0,5- 2,5 mm. sa sterylne, jednorazowego użytku.

Wskazania:
- Zmarszczki
- Rozstępy
- Blizny potrądzikowe, pooperacyjne, pooparzeniowe
- Skóra zwiotczała
- Odmładzanie dłoni

Nasz Zespół

Mgr Agnieszka Dobkowska

Ko­sme­to­log. Z wy­róż­nie­niem ukoń­czy­ła Wyż­szą Szko­łę Pie­lę­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy w Po­zna­niu.
Ty­tuł ma­gi­stra uzy­ska­ła na łódz­kim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym, na wy­dzia­le far­ma­cji.
Pani Agniesz­ka po­sia­da wie­lo­let­nią prak­ty­kę, jest rów­nież in­struk­to­rem za­wo­du w Wyż­szej Szko­le Pie­lę­gna­cji Zdro­wia i Uro­dy.